Klachtenregeling – Huisarts Druten Zuid – Druten

Huisartsenpraktijk Druten Zuid

 

Via de website Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepaald worden of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet.

U krijgt makkelijk, veilig en snel de juiste gezondheidsadviezen.

 

De praktijk is per 1 juli 2022 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Patiënten uit Druten kunnen zich inschrijven bij praktijk Arene (www. arene.nl).  Voor meer informatie LEES HIER

 

 

Klachtenregeling

Ons team doet er alles aan om u zo goed mogelijk te woord te staan en te helpen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan zouden wij het op prijs stellen als u uw klacht met de betrokken huisarts, praktijkondersteuner of assistente bespreekt. Wij kunnen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Een andere manier is door hieronder het klachtenformulier in te vullen. Indien u het formulier heeft ingevuld kunt u dit afgeven bij de praktijkassistente of bij uw huisarts op het spreekuur. Een van onze medewerkers zal dan met u contact opnemen.

Klik hier voor het klachtenformulier.

Komt u er samen met de huisarts niet uit?

Soms komt het voor dat we er samen niet uit komen. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of problemen kan uw klacht bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Een onafhankelijke geschilleninstantie,  bestaande uit een voorzitter (jurist), leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen,  kan ook bemiddelen en zo nodig wel een bindend oordeel geven.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE of u kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 0229100.