Afspraken – Huisarts Druten Zuid – Druten

Huisartsenpraktijk Druten Zuid

 

Via de website Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepaald worden of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet.

U krijgt makkelijk, veilig en snel de juiste gezondheidsadviezen.

 

De praktijk is per 1 juli 2022 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Patiënten uit Druten kunnen zich inschrijven bij praktijk Arene (www. arene.nl).  Voor meer informatie LEES HIER

 

 

 

Afspraken

Er is spreekuur op afspraak. U kunt bellen voor het maken van afspraken tussen 8.00 uur en 12.30 uur. Van 10.00 tot 10.30 uur is er pauze. Voor een afspraak wordt 15 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit aangeven en wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn. Er is geen telefonisch spreekuur. Wel kunt u vragen om teruggebeld te worden.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunt u aanvragen voor 10.00 uur. Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunnen via de praktijklijn (optie 2) worden aangevraagd. Ook kunnen deze via het patiënten-portaal aangevraagd worden.
Houd er rekening mee dat de apotheek twee dagen nodig heeft voor bestelling en klaarmaken van uw medicatie.
Webpagina van de apotheek: https://www.serviceapotheek.nl/druten

Praktijkassistente

U krijgt altijd eerst te maken met de praktijkassistente. Zij maakt de afspraken of geeft telefonische adviezen. Ook zij heeft haar beroepsgeheim. Zij vraagt u bijvoorbeeld waarom u het spreekuur wilt bezoeken. Zo kan zij het spreekuur beter plannen of volstaan met een telefonisch advies. U kunt met veel praktische en medische vragen bij de assistente terechtOnze praktijkassistentes hebben ook een spreekuur waar zij hechtingen verwijderen, wonden verzorgen, uitstrijkjes maken, oren uitspuiten, wratten aanstippen en injecties plaatsen. Hiervoor zijn zij opgeleid.

EHBO

Voor eerste hulp (verwondingen, kneuzingen, verbrandingen etc.) kunt u gedurende de openingstijden altijd direct terecht op de praktijk. Wanneer u van tevoren even belt, houden wij rekening met uw komst.

Verklaringen

Het is uw huisarts NIET toegestaan schriftelijke of mondelinge geneeskundige verklaringen af te geven omtrent uw gezondheidstoestand. Ook niet t.b.v. schoolverzuim, annuleringsverzekeringen, voorzieningen, en dergelijke.

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

Rijbewijskeuringen

Wij voeren geen rijbewijskeuringen uit in de praktijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr Ommert https://www.ommertmedischadvies.nl/contact/

Klachten en/of goede raad

Wij staan open voor alle welgemeende klachten of ideeën ter verbetering van de gang van zaken in onze praktijk en stellen het zeer op prijs als u deze met ons wilt bespreken. Indien u dit moeilijk vindt kunt u ook schriftelijk reageren.

Avond- en weekenddiensten zie https://www.huisartsenpostnijmegen.nl/

Tijdens avond- en weekenduren belt u het dienstnummer 0900-8880. U krijgt de doktersassistente van de doktersdienst in Nijmegen aan de lijn, waarbij wij zijn aangesloten. Zij staat u te woord en beoordeelt of het om een dringend medisch probleem gaat. Ze geeft zo mogelijk een advies. Zij maakt zo nodig een afspraak bij de huisartsenpost.

POH Somatiek

In onze praktijk zijn Christel Goudzwaard en Monique Besseling werkzaam als praktijkondersteuner somatiek (POH-S). De POH S en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met diverse lichamelijke ziekten zoals diabetes mellitus (suikerziekte), hypertensie (hoge bloeddruk) COPD en astma. Aan de controles van de POH S zijn voor u geen kosten verbonden. Voor de onderzoeken die nodig zijn zoals bloed prikken en oogfoto’s maken zijn kosten verbonden, die vergoedt worden door de zorgverzekeraar maar die wel van uw eigen risico afgaan.

POH GGZ

In onze praktijk zijn Theo Koster en Natascha Schur als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg werkzaam (POH-GGZ). De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. In een gesprek brengt de POH GGZ met u, uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

Inschrijven

Per 1 juli 2022 zijn beide praktijken gesloten voor nieuwe inschrijvingen, met uitzondering van een minderjarig kind of partner van een reeds ingeschreven patiënt. Nieuwe patiënten uit Druten, Deest, Afferden, Puiflijk kunnen zich inschrijven bij praktijk Arene (www.arene.nl). Voor meer informatie rondom de praktijksluiting, klik hier

Stoppen met roken

Wilt u stoppen met roken? Kijk dan eens voor begeleiding op https://sinefuma.com/nl/ of  https://www.medipro.nl/

Patiënten-portaal

Via de patiënten omgeving kunt u een account aanvragen voor een persoonlijk patiënten portaal. Via dit portaal kunt u uw eigen medische gegevens inzien, een e-consult aanvragen, herhaal medicatie bestellen en een afspraak inplannen op het spreekuur *.

Het E-consult is bedoeld voor niet-urgente medische vragen aan uw zorgverlener. Het streven is deze binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Bij afwezigheid of ziekte van uw huisarts of praktijkondersteuner kan het zijn dat uw vraag door een andere praktijk-medewerker wordt beantwoord.

Geschikte onderwerpen voor e-consult kunnen zijn: 

  • leefstijladviezen en -vragen
  • vragen over medicijnen
  • vragen over (uitslagen van) onderzoek
  • vragen over een eerder consult
  • controle en follow-up bij chronische aandoeningen
  • Administratieve vraag

 Niet geschikte onderwerpen zijn:

  • spoedeisende zaken;
  • (fysieke) klachten waarbij mogelijk lichamelijk onderzoek nodig is;
  • emotionele problemen

*heden is het niet mogelijk via het portaal een afspraak in te plannen op het spreekuur. Wij hopen deze functionaliteit z.s.m. beschikbaar te stellen.