Missie – Huisarts Druten Zuid – Druten

Huisartsenpraktijk Druten Zuid

Onze huisartsenpraktijk blijft het gehele jaar open voor patiëntenzorg. In de vakantieperiode van 8 juli t/m 16 augustus, wordt er gewerkt met minder artsen en assistenten. Hierdoor zal er voor consulten zonder spoed een langere wachttijd zijn en zal dit invloed hebben op onze telefonische bereikbaarheid. We hopen op uw begrip.

 

Via de website Moet ik naar de dokter? kan op basis van uw leeftijd, geslacht en symptomen bepaald worden of en zo ja, wanneer u naar de dokter moet.

U krijgt makkelijk, veilig en snel de juiste gezondheidsadviezen.

 

De praktijk is per 1 juli 2022 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Patiënten uit Druten kunnen zich inschrijven bij praktijk Arene (www. arene.nl).  Voor meer informatie LEES HIER

Missie

Huisartsenpraktijk Druten Zuid staat voor reguliere en deskundige huisartsenzorg
waarbij de patiënt wordt gehoord en gekend. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de
zelfredzaamheid van patiënten wordt bevorderd.

Om de huidige zorgvraag te beantwoorden werken we samen met zorgverleners uit
de eerste en tweede lijn en professionals in het sociaal domein. Wij streven naar de
juiste zorg op de juiste plek voor onze patiënten.

Als team werken we professioneel samen in een gemoedelijke sfeer waar ruimte is
om van elkaar te leren.